Szerkesztőbizottság

Balogh Zsolt György (a szerkesztőbizottság elnöke) Jogász, programozó matematikus. A Budapesti Corvinus Egyetem oktatója és a Kúria informatikai jogi főtanácsadója. Korábban hosszú időn keresztül a Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kara (PTE ÁJK) Informatikai- és Kommunikációs Jogi Tanszékének vezetője, egyetemi docens. 1988 óta egyetemi oktató. Felsőfokú tanulmányait a pécsi Janus Pannonius Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán valamint a szegedi József Attila Tudományegyetem Természettudományi Karán folytatta. 1995 és 2001 között az Országgyűlési Biztosok Hivatalában az adatvédelmi biztos tanácsadója volt. A PTE ÁJK Doktori Iskolájának és az ELTE ÁJK Doktori Iskolájának jogi informatikai programvezetője. Tagja a British and Irish Legal Education Technology Association (BILETA) és az International Association for Artificial Intelligence and Law (IAAIL) nevű nemzetközi tudományos egyesületeknek, valamint alapító tagja és társelnöke a European Academy of Law and ICT tudományos egyesületnek. 1994-ben alapítója és 1997-ig titkára volt a Jogi Informatikai Társaság nevű magyarországi tudományos egyesületnek. Az Informatikai és Kommunikációs Jogi Kutatóintézet (http://ikjk.hu/) alapítója és szakmai vezetője.

Kutatási területe:

 • az információs társadalommal kapcsolatos magyar és EU koncepciók;
 • hírközlési jog;
 • személyiségvédelem, adatvédelem;
 • információszabadság és közadatok újrahasznosítása;
 • elektronikus közigazgatás;
 • szellemi alkotások joga;
 • elektronikus kereskedelem (on-line szerencsejáték; elektronikus fizetési rendszerek és értékpapírok; elektronikus közbeszerzés);
 • informatikai biztonság és digitális aláírás;
 • számítógépes bűnözés;
 • jogi adatbázisok és tudásmenedzsment rendszerek;
 • jogi szakértői rendszerek.

Polyák Gábor habilitált egyetemi docens, a Pécsi Tudományegyetem és a Corvinus Egyetem oktatója. Az Infokommunikáció és Jog című folyóirat főszerkesztője. A Mérték Médiaelemző Műhely nevű civil szakmai szervezet vezetője. 2014-15-ben a münsteri egyetem kutatója. Diplomáit a Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán és a Bölcsészettudományi Kar kommunikáció szakán szerezte. A Bécsi Egyetem Informatikai jogi és jogi informatikai képzési programján LL.M. fokozatot szerzett. Doktori értekezését A médiarendszer kialakítása címmel védte meg. Oktatóként médiajogi, kommunikációpolitikai és informatikai jogi tárgyú kurzusokat vezet. Több mint 100 médiajogi, hírközlési jogi és informatikai jogi tárgyú tanulmány és számos szakértői anyag szerzője. Az infokommunikációs szakjogász képzés képzési programjának kidolgozója, a PTE-n folyó képzés szervezője. Majtényi László elnöksége idején az Országos Rádió és Televízió Testület elnökének tanácsadója volt. 2010és 2013 között az MTA Bolyai Ösztöndíjának ösztöndíjas kutatója volt.

Bartóki-Gönczy Balázs 2010-ben vette át jogi diplomáját a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen, valamint a Paris II Panthéon-Assas Egyetemen. 2011-ben LL.M. fokozatot szerzett a Paris Saclay Egyetem távközlési és űrjog képzésén. Szakmai pályafutását a Sofrecom-nál (France Télécom leányvállalata) kezdte Párizsban, hazatérte óta pedig a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóságnál, valamint a BEREC-hez delegálva dolgozik jogi szakértőként. Doktorandusz, több szakmai tanulmány szerzője. Elektronikus hírközlési jogot oktat a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen, valamint médiajogot az Université Paris Saclay egyetemen. Tagja a Versenyjogi Kutatóközpontnak, valamint a párizsi Távközlési és Űrjogi Intézet (IDEST) Tanácsának.

Csáki-Hatalovics Gyula egyetemi docens a Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Karán. Elektronikus eljárások, elektronikus közigazgatás, jogi informatika oktatásával, kutatásával foglalkozik. Szakmai önéletrajza elérhető itt.

Csepely-Knorr Tamás a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kar Európajogi és Nemzetközi Közjogi Tanszék egyetemi tanársegéde, kutatója a PPKE JÁK Versenyjogi Kutatóközpontjának és a Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Informatikai- és Kommunikációs Jogi Kutatóintézetének. Doktori tanulmnyait a PTE ÁJK Doktori Iskolájában folytatja; kutatási témája a számítógépes bűnözés.

Czékmann Zsolt egyetemi tanársegéd a Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Karának Közigazgatási Jogi Tanszékén az infokommunikációs jog és közigazgatási jog oktatásával, kutatásával foglalkozik. A jogász és mediátori végzettséget a miskolci jogi karon, míg a doktori tanulmányai során az abszolutóriumot a pécsi jogi karon szerezte meg. Kutatási területei: infokommunikációs jog, közigazgatási jog, e-ügyintézés, e-közigazgatás, közszolgálati jogviszony, szerzői jog. A Miskolci Jogászképzésért Alapítvány titkára. Publikációs listája elérhető itt .

Görög Márta, 1998-ban fejezte be tanulmányait a szegedi József Attila Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán. Egyetemi pályafutását doktorandusz hallgatóként kezdte a szegedi Polgári Jogi és Polgári Eljárásjogi Tanszéken, jelenleg docens. Doktori fokozatot 2007-ben szerzett, 2014-ben habilitált. Számos alkalommal vett részt külföldi tanulmányúton, előadást tartott többek között a Potsdami Egyetemen, a Kijevi Jogi Egyetemen, illetve a Luxemburgi EuFom egyetemen. 2014-ben ez utóbbi egyetem vendégoktatója. 2009-2012 között MTA Bolyai János Kutatási Ösztöndíjas, 2013-ban MTA Bolyai Emléklapban részesült. A Magánjogot Oktatók Egyesületének elnöke.
Elsősorban személyiségi jogi, illetve szellemi tulajdonjogi tanulmányok szerzője.

Grad-Gyenge Anikó (főszerkesztő), 2003-ban fejezte be tanulmányait a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem zenetudományi szakán, majd az ELTE ÁJK Állam- és Jogtudományi Karán végzett 2004-ben, ahol 2010-ben szerzett PhD fokozatot szerzői jogból. 2003 és 2010 között az Igazságügyi és Rendészeti Minisztériumban szerzői jogi kodifikációval és jogharmonizációval foglalkozott, 2007 óta a területért felelős osztály vezetőjeként.
2010-től a ProArt Szövetség a Szerzői Jogokért tanácsadója. A Szerzői Jogi Szakértő Testület tagja, a Creative Commons és az European Public Licence honosítását vezette. 2010 szeptemberétől a Károli Gáspár Református Egyetem Polgári Jogi és Római Jogi Tanszékének oktatója, jelenleg tanszékvezető egyetemi docens. Tanított az ELTE ÁJK-n, az ELTE BTK-n, a Bibó István Szakkollégiumban, a Pécsi Tudományegyetemen, és meghívott előadóként több más egyetem szerzői jogi tárgyú kurzusain. Jelenleg 91 magyar és idegen nyelvű publikációja olvasható elsősorban szerzői jogi, iparjogvédelmi és médiajogi témákban.

Jóri András, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán szerezte diplomáját, rendszerinfomatikus szakképzettséggel is rendelkezik. 1997 és 2000 között az adatvédelmi biztos munkatársa. 2001-től a Budapesti Ügyvédi Kamara tagja, gyakorlatának nagy részét multinacionális és hazai cégek számára történő adatvédelmi jogi, illetőleg államigazgatási szervek részére végzett kodifikációs tanácsadás adja. Az Internetszolgáltatók Tanácsa Jogi Tanácsadó Testületének tagja, korábban az ELTE TTK, jelenleg a PTE ÁJK infokommunikációs szakjogász képzésének előadója, Eötvös-ösztöndíjas (Universität Wien, 2004). Számos adatvédelmi tárgyú publikáció szerzője, 2005. őszén jelent meg Adatvédelmi kézikönyv c. műve az Osiris Kiadónál. 2008 óta a Magyar Köztársaság adatvédelmi biztosa. Honlapja: http://www.dataprotection.eu

Kiss Attila egyetemi tanársegéd, infokommunikációs szakjogász, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás Tudományi Karának oktatója. Jogász diplomáját 2011-ben szerezte a Pécsi Tudományegyetemen, 2009-ben az Egyesült Királyságban a Coventry University (Erasmus), majd 2010-ben Csehországban a brnoi Masaryk Egyetem (Visegrad Fund ösztöndíj) hallgatója. 2011 és 2014 között a PTE ÁJK Informatikai és Kommunikációs Jogi Tanszékének nappali tagozatos, állami ösztöndíjas doktorandusz hallgatója, témavezetője Balogh Zsolt György. 2012-ben részt vett a Pécsi Tudományegyetem és a göttingeni Georg-August Universität “PAW – Privacy at the Workplace” című, Európai Uniós nemzetközi angol nyelvű kutatásban, majd 2013-ban DAAD ösztöndíjasként 3 hónapot kutatott a göttingeni egyetem jogi karán Németországban. 2014 szeptemberétől az NKE KTK Információbiztonsági Tanszékén az infokommunikációs jogi témák mellett az információbiztonsággal kapcsolatos hazai és nemzetközi jogi szabályozást tanítja alap, illetve szakirányú továbbképzéseken. Kutatási területe elsősorban a személyes adatok és a képmás védelme, több tanulmánya vizsgálja a térfigyelő kamerázás jogi hátterét és az Európai Unió adatvédelmi reformját.
2011 óta szerkeszti az Infokommunikáció és Jog folyóirat Hírek rovatát, publikációs listáját itt találja.

Parti Katalin jogász, médiaszociológus, az Országos Kriminológiai Intézet tudományos főmunkatársa, osztályvezető-helyettese, az Erőszakos Szexuális Támadásokat Elszenvedettek Rehabilitációjára (ESZTER) Közhasznú Alapítvány kuratóriumi tagja. 2008-ban PhD fokozatot szerzett a Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Infokommunikáció és Jogi Doktori Programjában. Fő kutatási területe a gyermekek elleni olnine kizsákmányolás, az informatikai bűnözés, a virtuális közösségek személyiségformáló ereje, a virtuális tér szabályozása, az iskolai és online bullying (megfélemlítés, bántalmazás). 2014-től a Felelős Társadalomért Közalapítvány szakértője az “online megfélemlítés témájában”: http://www.megfelemlites.hu/#!felmeresek/cn5y . 2013/14-ben Fulbright és Magyar Állami Eötvös Ösztöndíjasként a Bridgewater State University keretében működő Massachusetts Aggression Reduction Center intervenciós programjainak evaluációs elemzését végzi Massachusettsben. A European Society of Criminology, a Stockholm Symposium of Criminology, az American Society of Criminology rendszeres előadója, az International Bullying Prevention Association oktatója. Főbb publikációk: “Sweet child in time. Online sexual abuse of children – a research exploration” The Open Criminology Journal Vol. 4(2011) Bentham Science Publishers “„Actual policing in virtual reality – A cause of moral panic or a justified need?” In Virtual Reality ISBN 978-953-307-518-1 Edited by Jae-Jin Kim, Published by In-Tech, January 2011”: http://cdn.intechopen.com/pdfs/13673/InTech-Actual_policing_in_virtual_r… „Deviances in the virtual reality or the character-altering power of virtual communities” European Journal of Crime, Criminal Law and Criminal Justice Vol. 16, No. 3, 2008, pp. 325-343 .

Rátai Balázs, az ELTE ÁJK Állam- és Jogtudományi Karán Ph.D. képzésének ösztöndíjas hallgatója. 2000. júliusától 2004. júniusáig köztisztviselőként dolgozott a Nemzeti Hírközlési Hatóságnál és jogelődjeinél (Hírközlési Főfelügyelet, Hírközlési Felügyelet), 2002. decemberétől 2003. decemberéig a HÍF elnöki megbízottjaként irányította az informatikával kapcsolatos felügyeleti feladatokra való felkészülést. 2002. közepétől két éven át a FESA (Forum of European Supervisory Authorities for Electronic Signatures – www.fesa.rtr.at) titkári posztját töltötte be. Kutatási témája a jogi szabályozás és más szabályozási formák kapcsolatának, valamint a számítógépes jogszabály-modellezés jogelméleti lehetőségeinek vizsgálata. 2001-ben részt vett a jogszabályok számítógépes modellezésére és szimulációjára irányuló kutatási projektben. 2003-ban az ELTE ÁJK-t bekapcsolta a LEFIS (Legal Framework for the Information Society – www.lefis.org) együttműködésbe. A kutatás mellett a jogi dogmatika, jogbölcselet és az állambölcselet tárgyak oktatásában vesz részt.

Szádeczky Tamás, egyetemi docens, műszaki és katonai tanulmányait követően Pécsett doktorált az informatikai jog területén, valamint Bécsben gazdaságinformatikus-mérnök oklevelet szerzett. Több nemzetközi szakmai címmel rendelkezik, így CISSP, CISM, CISA és IRCA ISO 27001 lead auditor.
Az információbiztonság terén dolgozik 2003 óta, ahol a Magyar Honvédség Híradó- és Informatikai Parancsnoksága és az Adatvédelmi Biztos Irodája után jelenleg egy multinacionális műszaki szakértő vállalat információbiztonsági auditora.
Emellett ezen a területen oktat és kutat, az Óbudai Egyetem és a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Információbiztonsági Tanszékének munkatársa.
Fő kutatási területe az IT és a jog interdiszciplináris kérdései, az adatvédelem, a megfelelőség-értékelés, és az IT biztonság.

Szőke Gergely László, 2004-ben jogászként végzett a Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán, majd 2006-ban megszerezte a szakokleveles politológus képesítést is. 2015-ben adatvédelmi tárgyú dolgozatával PhD fokozatot szerzett. Jelenleg a Kar Közigazgatási Jogi Tanszék Informatikai és Kommunikációs Jogi Csoport kutatója, a Pécsi Tudományegyetem belső adatvédelmi felelőse. Rendszeresen oktat és kutat az informatikai jogi és médiajogi témákban, fő kutatási területei az adatvédelem, információszabadság, szerzői jog, elektronikus kereskedelem, elektronikus eljárások, médiajog és személyiségvédelem. A tanszékcsoport által szervezett infokommunikációs szakjogász képzésében a képzés elindulása, 2005 szeptembere óta oktatóként és szervezőként is közreműködik. 2010 és 2011 között két éven keresztül az Adatvédelmi Biztos Irodájának adatvédelmi szakértőjeként is dolgozott. Publikációs listája itt található.

Tóth András egyetemi docens a KRE-ÁJK Infokommunikációs Tanszékének vezetője, a Gazdasági Versenyhivatal elnökhelyettese, a Versenytanács elnöke. A GVH tudományos lapjának a Versenytükörnek a főszerkesztője, tagja a European Networks Law and Regulation Quarterly szerkesztő bizottságának.

 

1037 Budapest, Montevideo utca 14.
Tel.: +36 1 340 2304
Fax: +36 1 349 7600
E-mail: info@orac.hu

Weboldal: orac.hu