Egyéb kiadványok

...

Adatvédelmi jog

Magyar és európai szabályozás

Szerzők: Jóri András, Soós Andrea Klára

2016 májusában kihirdették az EU új adatvédelmi rendeletét, amely 2018-tól az európai adatvédelmi jog alapja lesz. A Rendelet sok új intézményt vezet be, és jelentősen (akár 20 millió euróra vagy a világpiaci forgalom 4%-ára) növeli az adatvédelmi jogsértések esetén kiszabható bírság összegét. A szerzők célja e könyvvel, hogy felkészítsék az érdeklődő közönséget a két év múlva várható változásokra.

A könyv a jelenleg hatályos Infotv. magyarázata, valamint a teljesség igényével dolgozza fel az adatvédelmi gyakorlatot a kilencvenes évektől napjainkig. Ugyanakkor mindenkor kitekint a Rendelet vonatkozó szabályára, a várható változásokra és az új trendekre is. A jogászi igényesség mellett a mű mindenki számára szól, aki személyes adatok kezelésével bármilyen módon és szerepkörben (adatkezelőként, adatfeldolgozóként vagy adatalanyként) kapcsolatba kerül.

TOVÁBB


...

Az európai adatvédelmi jog megújítása

Tendenciák és lehetőségek az önszabályozás területén

Szerkesztő: Polyák Gábor
Szerző: Szőke Gergely László

A személyes adatok védelmét szabályozó jogi környezetet a technológiai fejlődés és annak társadalmi hatásai újra és újra kihívások elé állítják, ami e jogterület folyamatos változását eredményezi. A könyvből az olvasó átfogó képet kaphat az adatvédelem elmúlt bő negyven évének történetéről, és a hatályos szabályozás elvi kiindulópontját jelentő, az adatalany (érintett) szerepét középpontba állító megközelítés kritikájáról.

Az elmúlt évek kutatási eredményei alapján az adatvédelmi szabályozás megújítása elkerülhetetlen, amely újfajta, az érintett helyett az adatkezelőre koncentráló szabályozási megközelítést kíván. E folyamatba jól illeszkedik az Európai Unió jelenleg folyamatban lévő adatvédelmi reformja, amelynek eredményeként új uniós adatvédelmi szabályozás jön létre.

TOVÁBB

1037 Budapest, Montevideo utca 14.
Tel.: +36 1 340 2304
Fax: +36 1 349 7600
E-mail: info@hvgorac.hu

Weboldal: hvgorac.hu