Legyen a szerzőnk

Tisztelt Kolléga!

Az Infokommunikáció és jog szerkesztőbizottsága írásokat vár az infokommunikációs jog területéről a folyóirat soron következő számába. A folyóirat által érintett jogterületek különösen:

 • médiajog, médiapolitika,
 • hírközlési jog, hírközléspolitika,
 • versenyjog,
 • szerzői jog és iparjogvédelem,
 • reklámszabályozás,
 • a személyiség jogi védelme,
 • adatvédelem és információszabadság,
 • informatikai biztonság szabályozási kérdései,
 • elektronikus kereskedelem szabályozása,
 • elektronikus aláírás, elektronikus dokumentumkezelés,
 • elektronikus közigazgatás és más elektronikus eljárások,
 • az Internettel kapcsolatos sajátos szabályozási kérdések (pl. domain).

A Tanulmányok rovatba jogi tárgyú, tudományos igényű tanulmányokat várunk, kb. 30.000-60.000 leütés terjedelemben.

A Fórum rovatba tematikus tanulmány-sorozatokat teszünk közzé, amelyek több szerzőnek biztosítanak lehetőséget az adott téma különböző szempontú kifejtésére és megvitatására.

A Háttér rovatba az infokommunikációs joghoz kapcsolódó, nem jogi tárgyú háttérelemzéseket várunk, elsősorban műszaki, gazdasági és szociológiai témákban.

A Joggyakorlat rovat célja az infokommunikációs jog körében született bírósági, versenyhatósági és más hatósági döntések rendszerező, elemző ismertetése, a jogalkalmazási tapasztalatok feldolgozása, kb. 20-40.000 leütés terjedelemben.

Az Első megjelenés rovat a kutatói pálya kezdetén állók (elsősorban egyetemi hallgatók, esetleg fiatal kutatók) számára kínál publikációs lehetőséget.

Az Ajánló rovatba az infokommunikációs jogot érintő kiadványok recenzióit, illetve konferenciákról és szakmai rendezvényekről szóló beszámolókat várunk (jellemzően 10-20.000 terjedelmű írások formájában).

Az írásokat doc, docx, vagy rtf formában kérjük eljuttatni a főszerkesztő, dr. Grad-Gyenge Anikó e-mail címére (aniko.gyenge@gmail.com) vagy egyéb egyeztetett címre. A tanulmányok szövege mellett minden szerzőtől kérjük a szerzői adatlap (e dokumentumhoz mellékelve) kitöltését.

Kérjük a részletes formai követelményeket betartását.

Formai követelmények letöltése
Szerzői adatlap letöltés

A megjelenő tanulmányok kiválasztása anonim lektori vélemény alapján történik.

Budapest, 2017. április 10.

Üdvözlettel,
Dr. Grad-Gyenge Anikó
főszerkesztő

 

1037 Budapest, Montevideo utca 14.
Tel.: +36 1 340 2304
Fax: +36 1 349 7600
E-mail: info@orac.hu

Weboldal: orac.hu