80. szám, 2023. október

Első oldal

CZÉKMANN Zsolt: Első oldal

Tanulmányok

TÓTHÉ KARCZUB Eszter: A mesterséges intelligencia adatvédelmi kérdései a közoktatásban
SZATHMÁRY Zoltán: Hacking – Az információs rendszer és adat elleni bűncselekmény értelmezése II.
HILGERT Ádám: A digitális technológiák jelentette szabályozási és jogértelmezési kihívások a szerzői jogban
Krzysztof NESTEROWICZ: Artificial Intelligence as an Opportunity for Public Administration Education

Joggyakorlat

STEFÁN Ibolya: A mesterségesintelligencia-rendszerek polgári jogi megítélésének vizsgálata a termék és a szolgáltatás fogalmára tekintettel
DR. SZENTGÁLI-TÓTH Boldizsár – Dr. Izabela FLORCZAK – Dr. Marta OTTO – Dr. Krzysztof STEFAŃSKI – Prof. Sylwia WOJTCZAK: A modern technológiák a lengyel jogrendszerben, különös tekintettel a mesterséges intelligenciára

Az Infokommunikáció és Jog – valamint sok más jogi szaklap – valamennyi tanulmányát olvashatja a szakcikkadatbazis.hu oldalon.

Kedves Olvasó!

Az utóbbi hónapok, évek kutatási és publikálási témáinak vitathatatlan győztese a mesterséges intelligencia. Szinte minden kutatási területen készültek tanulmányok e témában, ezzel is bizonyítva, mennyire meghatározó jelenleg a mesterséges intelligencia. Az Infokommunikáció és Jog szakfolyóirat mindig is igyekezett helyt adni a legfrissebb trendeknek, de arra bevallom magam sem számítottam, hogy előzetes elhatározás és tudatos szerkesztői szándék nélkül, a beérkezett tanulmányok szokásos összerendezése folyamán a jelen lapszámban a mesterséges intelligenciával foglalkozó írások ilyen elsöprő többségben szerepelnek majd. Adatvédelmi és oktatási aspektusok, civil jogi interpretáció a termékek és szolgáltatások fogalmi köréből vagy a szerzői jogból, de külföldi joggyakorlat is bemutatásra került. E szerteágazó területek jelzik, hogy akárcsak a különböző tudományterületeken, úgy a jogtudományon belül is megállapítható, hogy szinte mindenki inspirálódott, kapcsolódott és foglalkozott a mesterséges intelligenciával. Ezek után nagy volt a kísértés, hogy ezt a rövid bevezető megírását is „rábízzam” az MI-re (talán jobban is jártunk volna). Tettem is egy kísérletet a ChatGTP-vel a szöveggenerálásra, majd a kapott angol szöveget lefordíttattam egy másik MI támogatott rendszerrel. A kapott eredmény elgondolkodtató volt és egyben elrettentő is. Nem specifikáltam túl és nem is igazán finomhangoltam egyik rendszert sem, a kapott eredmény mégis „vállalható volt”. Lélektelen, sótlan, de vállalható (nem osztom meg a szöveget, hátha egyszer még jó lesz). Éppen ezért ez az Első oldal most igyekszik olyan személyes és emberi lenni, hogy még véletlenül se kérdőjelezze meg senki a szerző személyét. Azonban, hogy mégis hasznosuljon az MI munkája, íme a kapott szövegből generált szófelhő, kis költői túlzással az, amit „gondolt a gép” ezen lapszám tanulmányairól:

Köszönjük Szerzőinknek, hogy bepillantást nyújtanak a jog és infokommunikácós technológiák folyamatos változásaiba, és köszönjük az Olvasóknak, hogy osztoznak velünk a változások tudatos megélésében!

Czékmann Zsolts
főszerkesztő

 

1037 Budapest, Montevideo utca 14.
Tel.: +36 1 340 2304
Fax: +36 1 349 7600
E-mail: info@orac.hu

Weboldal: orac.hu